Over mij
 
Hallo, leuk dat je meer over me wilt weten. Met welke professional heb je te maken of ga je wellicht te maken krijgen? Al weer heel wat jaren werk ik als paardengedragsdeskundige voor en met paardeneigenaren, sinds ik mijn fulltime baan als cursusleider in de grafische sector vaarwel zei om te gaan doen waar ik nog meer plezier in heb. Hier voor jou een overzicht van de (om)scholing:
 
Pyreneeën
Eind jaren negentig reed ik met Pieter Baalbergen (een van de Nederlandse 'paardenfluisteraars' van die tijd), zijn compagnon e.a. reisgenoten 14 dagen door de Pyreneeën. Het plezier aan de omgang met paarden dat ik van vroeger kende was weer helemaal terug! Ik volgde daarna nog zijn trainingen 'horse communication'. Ik heb veel van hem en zijn trainer Yvonne Bijleveld geleerd. Maar ik ontdekte meer.

Clickertraining 
Bij Inge Teblick leerde ik in 2003 de clickertraining. Met deze kennis en ervaring ging er spreekwoordelijk een nieuw hoofdstuk voor me open en letterlijk veel boeken over dit onderwerp. Wat een plezier als je jezelf makkelijk verstaanbaar kan maken en als paarden vanuit zichzelf ook actief gaan meedoen!
 
Officiële start van Met 6 Benen Op De Grond
Ik hou ervan om kennis direct te toetsen in de praktijk en daarom ben ik in 2004 begonnen als ondernemer voor paardeneigenaren. Voor de vraag naar hulp bij trailerladen kon ik meteen veel betekenen.

Paardengedragstherapie 
Bij de Tinley diergedragsacademie deed ik de beroepsopleiding paardengedragstherapie 
(HBO, 2004-2007) met o.a. de vakken: ethologie, gedragsherkenning, leerprincipes, medische oorzaken gedragsproblemen, stress en neurologie, stereotypieën, huisvesting, voeding. Het leren analyseren van gedrag vond ik super leuk.

Coaching met paarden 
In de begin jaren als ondernemer werkte ik ook enkele uren per week op de manege van het orthopedagogisch instituut De La Salle en daarvoor volgde ik de korte beroepsopleiding Equicoaching. Dit is een coachmethodiek om volwassenen en jongeren professioneel te begeleiden in hun groeiproces. Een vorm van ervaringsgericht leren waarbij het paard wordt ingezet als middel voor gedragsverandering. De opleiding droeg ook bij aan mijn eigen bewustwordingsproces en ik gebruik het nu nog steeds in mijn werk.

Uitgave handboek 
Geïnspireerd door de praktijk bracht ik Handboek Trailerlaadtraining uit. Een tijdloos en toegankelijk boek over de gedragswetenschap en met een heldere handleiding om de theorie in de praktijk te brengen. Het geeft me nog altijd veel voldoening dat eigenaren helemaal zelf vanuit het boek hun paard in alle rust (opnieuw) het trailerladen kunnen aanleren en ontdekken dat daarmee problemen oplossen.
 
Andere leermeesters
Verder heb ik enorm veel geleerd van Klaus Hempfling (2005, 2008, 2009) 'Leading horses and body language'.
 
Afgelopen november genoot ik van het seminar van de Amerikaanse diergedrags-wetenschapper Ken Ramirez. Heerlijk om twee hele dagen te mogen luisteren naar zo'n prof!
 
Ik blijf leren, bovenal van de paarden en van elke nieuwe situatie die paardeneigenaren zoals jij met me willen delen!