Animal Behavior Management

Meer mogelijk met diergedragstraining

Over ABM

Animal Behavior Management (ABM) richt zich behalve op het mogelijk maken van natuurlijk gedrag, ook op het actief aanleren van gewenst gedrag. Voor goed welzijn en een veilige omgang.

Met positieve gedragstraining kunnen dieren enorm veel leren. Denk aan:

  • De varkens van de ‘varkensfluiteraar’ en recenter ook kalfjes die hebben leren plassen op een andere plek dan dat ze mesten.
  • Dierentuindieren die hun hals tegen het hek plaatsen zodat er bloed afgenomen kan worden of een injectie kan worden gegeven.
  • Paarden en olifanten die hun hoef op een steun plaatsen zodat die bekapt kan worden.
  • Dieren die zelf in hun stal of transportmiddel lopen.

Je kunt ze alles leren dat valt binnen de range van hun soortspecifieke gedrag. Bijvoorbeeld hoefdieren kun je leren om een bal weg te schoppen maar niet om een bal vast te houden.

Bij Met 6 Benen Op De Grond kun je terecht voor advies, educatie en om gedragsinterventies op je bedrijf te laten doen.

Ik kijk er naar uit!

Gratis oriëntatiegesprek

Boek vrijblijvend een orieëntatiegepsrek (online of per telefoon) voor als je meer wilt weten over ABM of als je een specifieke gedragssituatie van je dieren wilt bespreken.

Je gaat zien wat de mogelijkheden zijn met jouw dier(en) in jouw situatie en op welke manier je gedragsverandering kunt bereiken.

Ook ontvang je de online informatie van het kennistraject van Behavior Management.

Van gedragstraining tot -analyses en -interventies

Kennistraject ABM

Wat wil je leren en waar ligt de behoefte van de organisatie? Daar wordt het aanbod voor op maat gemaakt. Met onderdelen zoals:

  • Gedragsscan
  • Interactieve lezing
  • Applicatie training / workshop
  • Meerdaagse onderdompeling
  • Implementatietraject

Via dit traject ga je de impact begrijpen, kun je de gedragstraining toepassen, leer je gedragsanalyses te maken en interventies te leiden.

Je ontvangt de online informatie van dit traject bij het gratis oriëntatiegesprek:

Contactformulier